ESG skaber værdi og bidrager til væksten

hero-billede

Få professionel hjælp til ESG-strategien

Allerede i dag er ESG afgørende for, om din virksomhed vækster – eller oplever tilbagegang. Alt tyder på, at i fremtiden bliver miljø, socialt ansvar og etisk ledelse endnu vigtigere. Derfor er det en god investering at fremtidssikre virksomheden ved at tage kontrol over ESG nu. I ESG Management hjælper jeg ambitiøse virksomhedsledere med at skabe økonomisk vækst under hensyn til miljø og samfund. 

Jeg tilbyder ESG-rådgivning og hjælp til at prioritere, implementere, dokumentere og formidle ESG-strategien. Det skaber værdi og tiltrækker gode kunder, investorer og samarbejdspartnere. Kontakt mig allerede i dag til en uforpligtende første sparring på de spørgsmål i har om ESG.

Hvad er ESG

ESG står for Environment, Social og Governance og er et begreb brugt oprindeligt og primært af finansielle markedsdeltagere. Dette for at beskrive, sammenligne og vurdere virksomheders risiko ifm. ændringer i miljø og samfund. ESG er under hastig udvikling, og i dag ser vi at både lovgivning, kunder og investorer stiller krav og forventninger til virksomheders arbejde med og dokumentation af ESG.

ESG-management-miljoe

E’et omhandler miljø og klima

E’et er den mest komplekse del af ESG at behandle. Emner som Co2 udledning, vandforbrug, ressourceforbrug, affald og biodiversitet er inkluderet her. Det forventes, at virksomheder nedbringer deres Co2 udledninger i egen produktion og i deres værdikæde, sikrer optimal og cirkulær brug af ressourcer, begrænser forurening og ikke bidrager til biodiversitetstab. 

ESG-management-mennesker

S’et omhandler samfund og mennesker

Virksomheder har både ansvar overfor deres medarbejdere og for hvordan virksomheden påvirker det omgivende samfund. Det forventes af virksomheder, at de er transparente om deres medarbejderes sikkerhed, trivsel og udvikling. Ansvaret strækker sig også til leverandører og slutkunder. Fx skal de sikre, at der ikke er børnearbejde i leverandørkæden. Derudover er mangfoldighed også et vigtigt emne, som falder under S’et.

ESG-management-ledelsessystemer

G’et relaterer sig til etik samt ledelsessystemer

Governance handler om virksomhedernes ledelsessystemer for at sikre god selskabsledelse, herunder etik, anti-korruption, skattetransparens, bestyrelsens sammensætning og aflønning af ledelsen. 

Ydelser

Udfordringer og Løsninger

Væsentligheds-vurdering og ESG-due diligence

En ESG-væsentlighedsvurdering giver dig overblikket over din virksomheds nuværende bæredygtighedsstatus
og dine interessenters forventninger til dig. Jeg hjælper jer med at definere, hvilke indsatser der skaber værdi
for både virksomhed, samfund og miljø fx

  • Definering og prioritering af de væsentligste aktiviteter under hensyn til kundekrav, interessenters forventninger samt nuværende og kommende ESG-lovgivning.
  • Udarbejdelse af en vurdering af ESG-risiko due diligence af egne sites og jeres værdikæde.

Organisering af ESG-data, rapportering og kommunikation af indsatsområder

Bæredygtighedskommunikation kan være svært at navigere i grundet frygten for Greenwashing.
Men omverdenen forlanger indsigt og viden om virksomheders påvirkning på miljø og samfund.
Det kræver dokumentation af virksomhedens ESG-indsats og jeg kan hjælpe med:

  • Udarbejdelse af ESG-rapport og forberedelse til evt. revisorerklæring.
  • Organisering af ESG-indsatsen med fokus på ledelse og forankring af ESG-ansvarsområder.
  • Besvarelse af kundehenvendelser og -audit spørgeskemaer.

Compliance i forhold til ESG rammeværk, retningslinjer og lovgivning

ESG-lovgivning udvikler sig hastigt, og det kan være svært at navigere i de nuværende og kommende krav. Jeg kan hjælpe med:

  • Analyse, sparring og rådgivning om, hvordan nuværende og kommende EU-lovgivning og datakrav påvirker virksomheden direkte eller indirekte.
  • Gap analyse iht. nuværende og kommende ESG-lovgivning og rammeværk.
  • Udarbejdelse og implementering af interne virksomhedspolitikker og eksterne codes of conduct.

Organisering af ESG-data, rapportering og kommunikation af indsatsområder

Det er svært er rekruttere de nødvendige kompetencer til at implementere ESG-indsatserne i daglig drift. Jeg tilbyder assistance til:
  • Træningsforløb for relevante medarbejdere om deres rolle i ESG-implementering; fx medarbejdere i Finans, HR, Marketing, Indkøb etc.
  • Projektforløb og projektansættelse til at få indsatser forankret.

Vælg en rådgiver som har lang og praktisk erfaring med at kombinere ESG og forretningsstrategi

Få hjælp efter behov til hele processen

Måske står din virksomhed overfor at skulle udvikle, implementere eller formidle jeres ESG-strategi. Det kan også være, I skal aflevere den første bæredygtighedsrapport – eller I skal dokumentere indsatsen overfor samarbejdspartnerne.

I kan få hjælp efter behov, uanset hvor langt I er nået.

ESG Management tilbyder flere typer samarbejdsløsninger baseret på projektansættelse eller honorar.
Det betyder, at I får netop den viden og hjælp, der skal til, for at I selv kan fortsætte ESG-indsatsen.

Om ESG Management

"For mig er der ingen tvivl om, at økonomisk vækst kan – og bør – ske under hensyntagen til ESG. Og der er ingen grund til at udsætte opgaven, for ESG bliver kun vigtigere i fremtiden. Det er afgørende for virksomhedens fremtid, at I ikke venter til den dag, hvor en vigtig samarbejdspartner eller myndighed kræver dokumentation af jeres ESG-strategi og initiativer. Ved at tage kontrollen nu kan I forvente, at det bliver markant nemmere at skabe vækst."

Carina Hedemark, Stifter af ESG Management 

Viden, struktur og overblik er nøglen til en succesfuld ESG-indsats

Min erfaring viser, at mange mindre og mellemstore virksomheder oplever udfordringer med at udvikle og implementere en ESG-strategi. De største forhindringer er mangel på viden, ressourcer og kompetencer til opgaven. Med hjælp fra ESG Management kan jeg sikre jer overblikket og struktur på ESG-arbejdet , så både ledelse og medarbejdere kan fokusere på deres kerneopgaver.

I er sandsynligvis nået længere med ESG, end I er klar over

Det er helt naturligt, hvis I fokuserer mere på kundekontakten og opgaveløsningen end på ESG i en travl hverdag. For det kræver både overblik og viden at udarbejde og implementere ESG-strategien. Samtidig vokser kravene til dokumentation hele tiden, og lovgivningen ændres løbende.

Alligevel kan ESG-indsatsen formentlig være mindre krævende end forventet. For I har sandsynligvis mange, af de nødvendige ESG-data allerede.

Desuden viser min erfaring, at jeres medarbejdere ofte vil vise stort engagement i ESG. Det styrker nemlig motivationen at arbejde i en virksomhed med en ambitiøs ESG-strategi.

Derfor kan I selv tage styringen, når først vi har lagt strategien og sat struktur på medarbejdernes indsats i det daglige.

Hvem står bag ESG management

Mit navn er Carina Hedemark.

I mit tyveårige arbejdsliv har jeg opnået solid erfaring med at udvikle og drive forretnings- og ESG-strategi. Jeg har arbejdet i Danmark og i udlandet for virksomheder som LEGO, Tempur-Sealy og Orifarm. Jeg er uddannet Cand. Merc og har i 2021 uddannet mig til Sustainable Business Change Manager

Bl.a. har jeg stået for opstart af Orifarms CSR-aktiviteter – lige fra udarbejdelse af politikker og retningslinjer til udvikling og ledelse af  ESG-strategiprocesser. Desuden har jeg udarbejdet og skrevet Orifarms CSR-rapporter siden 2018.

Det betyder, at jeg har praktisk erfaring med:

Kontakt mig og få den første uforpligtende rådgivning nu

Sammen finder vi ud af, hvordan ESG skaber værdi for netop din virksomhed.

En seriøs og dedikeret ESG-indsats skaber resultater på top- og bundlinje, motiverer medarbejderne og skaber compliance med nuværende og fremtidig lovgivning.